Home/ Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển cũng tùy thuộc vào dịch vụ khách hàng chọn, và cũng tùy thuộc vào từng hãng chuyển phát nhanh. Thông thường thời gian vận chuyển sẽ là :
 
•     Đối với chứng từ
- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày
- Chuyển phát nhanh đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.
•    Đối với hàng hóa
- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.
 - Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày

Đây là loại hình dịch vụ hiện rất phát triển ở nước ta. Hiện nay công ty chuyển phát nhanh DHL Express chúng tôi có phạm vi chuyển phát trong khoảng trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đang dần được mở rộng thêm từng ngày. đã khiến DHL Express trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 365,000 nhân viên, chúng tôi cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu chuyển phát và các vùng lãnh thổ trên thế giới
 


Thời gian vận chuyển cũng tùy thuộc vào dịch vụ khách hàng chọn, và cũng tùy thuộc vào từng hãng chuyển phát nhanh. Thông thường thời gian vận chuyển sẽ là :
 
•     Đối với chứng từ
- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày
- Chuyển phát nhanh đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.
•    Đối với hàng hóa
- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.
 - Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày

Chuyển phát nhanh quốc tế DHL Express là dịch vụ lớn nhất thế giới, có phạm vi chuyển phát trong khoảng trên 203 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới, đang dần được mở rộng thêm từng ngày. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần! 
Hotline: 0868572222 - 0937744858