Home/ Quy định bồi thường

Quy định bồi thường

1. Nguyên tắc bồi thường đối với chuyển phát nhanh quốc tế.

 •   Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định.
 • Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại một phần, mức bồi thường được tính như sau:

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng * Mức bồi thường.

 •  30ngày , kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
 •    Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 30 ngày(đối với dịch vụ trong nước) và 40 ngày (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày Express  nhận được khiếu nại bằng văn bản.
 •    Trường hợp Express và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì Express sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

Mọi trường hợp không nằm trong quy định này , khách hàng cần để ý kĩ để tránh nhầm lẫn những trường hợp đáng tiếc.

2. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 1.  Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.
 2.  Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
 3. Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.
 4. Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.
 5. Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.
 6.  Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
 7.   Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

Quý khách hàng có thể phân biệt những trường hợp đặc biệt cần để ý như sau:

1. Đối vs hàng hóa giá trị cao:

 • Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.
 •  Nếu người gửi không sử dụng “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường đối với hàng hóa giá trị cao sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi, không bồi thường theo giá trị hàng hóa.

2. Đồng kiểm:

 •  Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.
 • Nếu người gửi không sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường đối với bưu gửi đồng kiểm sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi và căn cứ vào tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc hư hỏng.

3. Hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt

 

Express không bồi thường cho trường hợp hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt trong quá trình vận chuyển.

Chuyển phát nhanh quốc tế DHL Express là dịch vụ lớn nhất thế giới, có phạm vi chuyển phát trong khoảng trên 203 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới, đang dần được mở rộng thêm từng ngày. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần! 
Hotline: 0868572222 - 0937744858